E-krožni podjetniški izziv:

Vzpostavitev celovitega sistema pridobivanja in prodaje rezervnih delov iz odpadne električne in elektronske opreme

 

Kdaj in kje?

Datum: 17. – 18. maj 2024
Čas: med 9.00 in 17.00 uro
Lokacija: Inkubator Kovačnica Kranj, Poštna ulica 4, 4000 Kranj

Označite si datuma v vaše koledarju in se nam pridružite v Kovačnici Kranj za dva dni inovacij, učenja in mreženja!

GLAVNI IZZIV

Glavni izziv start-up vikenda je vzpostavitev učinkovitega, trajnostno naravnanega sistema za pridobivanje in prodajo rezervnih delov iz odpadne električne in elektronske opreme. Ta sistem naj bi omogočal zmanjšanje stroškov servisiranja električnih aparatov z uporabo kakovostnih, a cenovno dostopnejših obnovljenih delov iz zavržene opreme, s čimer bi se spodbudila ponovna uporaba in prispevalo k zmanjšanju odpadkov.

OZADJE

Ozadje letošnjega izziva je osredotočeno na iskanje učinkovitih rešitev za zmanjšanje količin odpadnih električnih in elektronskih aparatov v Sloveniji, ki nastajajo zaradi prevladujočega prepričanja, da se pokvarjenih aparatov ne splača popravljati. Glavni cilj je spodbuditi uporabo rezervnih delov, pridobljenih iz teh odpadnih aparatov, za servisiranje in popravila, s čimer bi zmanjšali potrebo po nakupu novih aparatov in prispevali k bolj trajnostni potrošnji. Izziv vključuje razvoj inovativnih poslovnih modelov, ki bodo omogočali ekonomično izvedljivo pridobivanje, testiranje in prodajo teh obnovljenih delov, hkrati pa tudi spremembo miselnosti potrošnikov glede popravil izven garancijske dobe. S tem želimo slediti zgledu držav, kot je Avstrija, ki aktivno spodbujajo popravila s finančnimi spodbudami, in tako narediti korak naprej v prizadevanjih za zmanjšanje elektronskega odpada in izrabo virov v Sloveniji.

CILJI IZZIVA

 1. Zmanjšanje elektronskega odpada: Cilj je zmanjšati količino odpadnih električnih in elektronskih aparatov v Sloveniji. Z uporabo delov iz odpadnih aparatov za servisiranje in popravila se zmanjšuje potreba po proizvodnji novih delov, kar prispeva k zmanjšanju odpada.
 2. Spodbujanje krožne ekonomije: Poudarek je na razvoju modelov, ki podpirajo ponovno uporabo in reciklažo, ter s tem krepijo načela krožne ekonomije. Cilj je vzpostaviti sistem, ki omogoča, da se izdelki in materiali čim dlje ohranjajo v uporabi.
 3. Razvoj trajnostnih poslovnih modelov: Razviti inovativne poslovne modele, ki omogočajo ekonomično pridobivanje, testiranje in prodajo obnovljenih rezervnih delov. Ti modeli bi morali biti trajnostno naravnani, finančno vzdržni in omogočati rast in razvoj.
 1. Izboljšanje dostopnosti rezervnih delov: Omogočiti lažji dostop do kakovostnih in cenovno dostopnejših rezervnih delov za potrošnike in serviserje. Cilj je zmanjšati stroške popravil in podaljšati življenjsko dobo električnih aparatov.
 2. Spreminjanje potrošniških navad: Spremeniti percepcijo in navade potrošnikov glede popravil električnih aparatov. Spodbujati miselnost, da je popravilo z uporabo obnovljenih delov ugodna in trajnostna alternativa nakupu novih aparatov.
 3. Tehnološki razvoj in inovacije: Spodbujati razvoj tehnoloških rešitev, kot so algoritmi za določanje življenjske dobe delov, ki bodo olajšali identifikacijo in uporabo ustreznih rezervnih delov iz odpadne opreme.

KDO SE LAHKO VKLJUČI?

Študentje
Dijaki
Serviserji električnih in elektronskih naprav
Logistična podjetja
Proizvajalci električnih in elektronskih naprav

Reciklerji odpadne električne in elektronske opreme
Ljudje, ki vidijo poslovno priložnost v tem izzivu
Ljudje, ki imajo vizijo rešitve pri tem izzivu
Podjetniki
Inovatorji

NAGRADE

Denarne nagrade:
Prvo mesto: 1.000 EUR
Drugo mesto: 300 EUR
Tretje mesto: 200 EUR

Dodatne ugodnosti::
-> 3-mesečna podpora v obliki strokovnega mentoriranja
-> Zagotovitev tehnične in materialne podpore v obliki primerne električne in elektronske opreme za zagon
-> Predstavitev rešitve potencialnim investitorjem

Zakaj bi se prijavil/a?

 • Zaženi svojo inovativno idejo!
 • Pridobi dragocene vpoglede in navdih!
 • Mreži se z enako mislečimi posamezniki!
 • Postani del trajnostne rešitve!
 • Tekmuj za privlačne nagrade!
 • Razvij svoje veščine in znanje!
 • Izstopaj v svojem življenjepisu!
 • Zasluži finančne nagrade!
 • Nauči se od strokovnjakov!
 • Naredi pozitiven vpliv na svet!

Kakšen naj bo rezultat moje ideje tekom Start-up vikenda?

Na Start-up vikendu boš razvil svoj poslovni model, oblikoval konkretne rešitve in jih predstavil pred strokovno komisijo.

Kaj vse lahko pričakuješ od udeležbe na Start-up vikendu?

Na dogodku:

 1. Poglobljena seznanitev s področjem trajnosti: Razumevanje problematike naraščajočih količin odpadne električne in elektronske opreme ter primeri dobrih praks.
 2. Odkrivanje poslovnega potenciala: Raziskovanje možnosti za vzpostavitev krožnih poslovnih modelov.
 3. Strokovno vodenje: Vrhunski mentorji bodo vodili razvoj vaših idej in gradnjo start-upov.
 4. Izmenjava razmišljanj: Dialog o smereh reševanja problematike in izmenjava idej med udeleženci.
 5. Druženje in ustvarjanje: Sproščeno ozračje z brezplačno in okusno hrano.

Po dogodku:

Podpora pri zagonu start-upa: Zagotovitev primerne električne in elektronske opreme (če jo boste potrebovali) in individualno mentorstvo.

Ozadje izziva

Problem

Ozadje izziva temelji na problematiki velikih količin odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), ki nastaja zaradi visokih stroškov novih rezervnih delov, zaradi česar se potrošniki raje odločajo za nakup novih aparatov namesto popravila starih. To vodi v nepotrebno kopičenje odpadkov in izgubo virov. Ključni problem je odsotnost učinkovitega sistema za recikliranje in ponovno uporabo delov iz odpadne opreme, kar otežuje zmanjševanje odpadkov in spodbujanje trajnostne potrošnje. Izziv se osredotoča na iskanje rešitev za vzpostavitev trajnostnih poslovnih modelov, ki bodo omogočali pridobivanje, testiranje in prodajo obnovljenih rezervnih delov, s ciljem spodbujanja popravil in podaljševanja življenjske dobe električnih naprav ter spremembo potrošniških navad.

Cilj

Cilj izziva je vzpostaviti trajnostni sistem za pridobivanje, testiranje in prodajo obnovljenih rezervnih delov iz odpadne električne in elektronske opreme, da se zmanjšajo stroški popravil, podaljša življenjska doba aparatov, zmanjša količina odpadkov in spodbudi krožna ekonomija.

Rešitve

 1. Odgovorna potrošnja: Kot potrošniki lahko kupujemo kakovostnejše izdelke z daljšo življenjsko dobo in skrbimo za njihovo redno vzdrževanje.
 2. Recikliranje in ponovna uporaba: Izdelke, ki jih ne potrebujemo več, lahko predamo organizacijam, ki jih obnovijo in ponovno prodajo.
 3. Obnova in predelava: Rabljene izdelke ali njihove sestavne dele lahko obnovimo, predelamo ali uporabimo za izdelavo novih izdelkov.
 4. Digitalizacija in inovacije: Uporaba modernih tehnologij za omogočanje novih oblik lastništva in uporabe.

Globalni kontekst

Hitra rast porabe materialov je značilna tudi za industrijo električnih in elektronskih aparatov. Količina e-odpadkov raste trikrat hitreje od povprečja. Zato je EU leta 2002 sprejela Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi, ki proizvajalcem nalaga odgovornost za okolju prijazno odstranjevanje izdelkov po koncu njihove življenjske dobe.

PRIJAVA

Več informacij o dogodku in naslednjih korakih prejmeš po opravljeni prijavi.

Rok za prijavo: Prijave zbiramo do 10. maj 2024.

P.S.: Število mest je omejeno, zato ne odlašajte s prijavo!

Več o dogodku:

Za dodatne informacije lahko pišete e-mail naslov info@podjetniska-akademija.si.

Organizatorji Start-up Vikenda

ZEOS, d.o.o.

ZEOS, d.o.o., je podjetje, ustanovljeno leta 2005, z namenom izpolnjevanja zakonskih obveznosti ravnanja z električno in elektronsko opremo. Poleg organizacije zbiranja in obdelave odpadne opreme se aktivno ukvarja tudi z ozaveščanjem različnih deležnikov, še posebej mladih. V okviru projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #ŠeSemUporaben sodelujemo z Zbornico komunalnega gospodarstva Slovenije in podjetjem TSD, d.o.o. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo RS ter Evropske komisije.

Društvo Podjetniška akademija

Društvo Podjetniška akademija je organizacija, v kateri sodelujejo izkušeni mentorji in podjetniki. Njihov primarni fokus je pomoč pri podjetniškem razvoju družbe in spodbujanje podjetniške motivacije med mladimi. Vsako leto organizirajo več dogodkov, kjer mlade spodbujajo k razvoju kompetenc in podjetniških veščin.

Na dogodku bosta sodelovala tudi

Gorenje d.o.o. in Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

Gorenje in Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani s partnerji iz tujine sodelujeta v okviru Horizont Evropa v projektih DiCiM in CREDIT, kjer preučujeta v okviru prizadevanja za večjo krožnost poslovnih procesov, možnosti za ocenjevanje kakovosti rezervnih delov, pridobljenih iz že rabljenih gospodinjskih aparatov. Na dogodku bosta oba partnerja razložila svoje izzive ter nakazala nekaj potencialnih možnosti za udeležence start-up vikenda.

image-2022-02-15T13-07-07-067Z
UL_FS_logoVER-CMYK_barva-scaled