V dinamičnem okolju ABC HUB-a v Ljubljani je podjetje ZEOS, d.o.o., uspešno organiziralo “E-krožni podjetniški izziv“, kjer so se zbrali strokovnjaki in mladi inovatorji z namenom razvijanja trajnostnih rešitev za servisiranje električnih in elektronskih naprav. Dogodek, ki je potekal 27. in 28. oktobra, je bil osredotočen na iskanje praktičnih in učinkovitih pristopov k podaljšanju življenjske dobe elektronskih naprav in spodbujanju krožnega gospodarstva.

Komisija, v sestavi   Borut Bernat iz ZEOS-a, Tilen Tomažin iz Inštituta 4.0 in Anamarija Čuden iz Reusable Technologies, je ocenjevala rešitve na dani izziv, ki so se osredotočali na izboljšanje servisnih procesov in uporabniške izkušnje. Med številnimi predstavljenimi idejami so trije projekti – PikFix, RiFix in ReTech – prejeli priznanja za svoje inovativne pristope.

  1. PikFix je predstavil spletno platformo, ki strankam omogoča neposredno povezavo s serviserji, brezplačen prevoz naprave in zagotavljanje nadomestnega aparata med popravilom. Platforma prav tako avtomatizira upravljanje odnosov s strankami za serviserje, kar povečuje njihovo učinkovitost in maržo. Ideja je bila tudi nagrajena s 1.000,00 eur.
  2. RiFix je ponudil sistem, ki poenostavlja proces naročanja popravil z integracijo logističnih in računovodskih funkcij, s čimer strankam zagotavlja preglednost in udobje pri upravljanju popravil svojih naprav. Za to rešitev je ekipa dobila 300,00 eur
  3. ReTech je razvil koncept, ki uporablja paketomate za poenostavitev dostave in prevzema naprav, kar strankam omogoča, da z minimalnim trudom in izgubo časa upravljajo s popravili svojih elektronskih naprav. Ta rešitev je ekipi prinesla 200,00 eur.

Vsi trije projekti bodo deležni nadaljnje podpore s strani ZEOS-a, ki vključuje trimesečno mentoriranje in tehnično podporo, s čimer se bo zagotovil nadaljnji razvoj in potencialna tržna uvedba teh rešitev.

ZEOS, ustanovljen leta 2005, je v Sloveniji vodilno podjetje na področju ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. S svojimi aktivnostmi ne le izpolnjuje zakonske obveznosti, ampak aktivno deluje na področju ozaveščanja in spodbujanja krožnega gospodarstva. Dogodek je bil del projekta Life – Spodbujamo e-krožno, ki ga sofinancirata Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in Evropska komisija.

Krožno gospodarstvo je ekonomski sistem, ki je zasnovan na načelih zmanjševanja odpadkov, ponovne uporabe, obnove in recikliranja materialov in izdelkov. V tradicionalnem, linearnem gospodarstvu se materiali pridobivajo, uporabijo in na koncu kot odpadek zavržejo. Krožno gospodarstvo pa te procese preoblikuje tako, da se življenjska doba materialov maksimalno podaljša, s čimer se zmanjšuje potreba po novih surovinah in se zmanjšuje količina odpadkov.

Krožno gospodarstvo je torej ključno za prehod na bolj trajnostno, nizkoogljično in okolju prijazno gospodarstvo, ki ne samo da varuje naravne vire, ampak tudi spodbuja gospodarski razvoj in inovacije.

Gospod Borut B. iz ZEOS-a je ob zaključku dogodka poudaril pomen inovacij za doseganje trajnostnih ciljev in izrazil zadovoljstvo nad kakovostjo in potencialom predstavljenih rešitev.

V luči vseh teh prednosti, ki jih prinaša krožno gospodarstvo, je jasno, zakaj je dogodek, kot je “START-UP VIKEND: E-krožni podjetniški izziv“, več kot le tekmovanje idej. Je katalizator sprememb, ki odpira vrata novim priložnostim in kaže smer, v katero se mora gospodarstvo razvijati, če želi biti trajnostno in odgovorno do prihodnjih generacij. ZEOS s svojim vodilnim delovanjem in podporo inovativnim projektom dokazuje, da je mogoče združiti ekonomsko uspešnost s skrbjo za okolje. Ta pristop ne le oblikuje industrijo, ampak tudi krepi družbeno odgovornost in prispeva k bolj zeleni in trajnostni prihodnosti za vse. Dogodek je tako postal odmeven primer, kako lahko skupna prizadevanja vodijo do resničnih in merljivih koristi za okolje in družbo kot celoto.