V Kovačnici Kranj smo skupaj s podjetjem ZEOS d.o.o. organizirali Start-up vikend, kjer so udeleženci iskali poslovne priložnosti pri danem izzivu, ki je bil vzpostavitev celovitega sistema pridobivanja in prodaje rezervnih delov iz odpadne električne in elektronske opreme. Dogodek je potekal 17. in 18. maja 2024 in je bil namenjen iskanju rešitev za ta izziv.

Na uvodnem predavanju in predstavitvi izziva so poleg Boruta Bernata iz podjetja ZEOS nastopili tudi dr. Aleš Mihelič iz podjetja Gorenje in dr. Gregor Čepon s Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Dr. Aleš je predstavil projekte, v katerih Gorenje že sodeluje, kot primer dobre prakse ravnanja z rezervnimi deli elektronskih odpadkov, medtem ko je bilo predavanje dr. Gregorja bolj tehnično naravnano, saj je udeležencem predstavil algoritme za določanje življenjske dobe rezervnih delov.

V soboto so vse ekipe predstavile svoje rešitve pred komisijo, ki so jo sestavljali poleg Boruta Bernata, dr. Aleš Miheliča še gospa Nina Malovrh. Konkurenca je bila močna in vse ekipe so se odlično pripravile ter prilagodile svoje poslovne rešitve glede na trg, zato komisija ni imela lahkega dela pri izboru zmagovalcev. Na koncu so bili določeni trije zmagovalci:

  1. SmartFix – platforma, ki na eni strani optimizira delo serviserjev in jim lahko zagotavlja delo v enem delovnem dnevu, na drugi strani pa serviserjem omogoča podroben pregled rabljenih delov in njihovih stanj. Ekipa je za nagrado prejela 1.000,00 EUR.
  2. ZEOS Connect – platforma, ki povezuje ključne deležnike med serviserji ali domačimi uporabniki ter podjetji, ki nudijo rabljene ali obnovljive dele. Ekipa je za nagrado prejela 300,00 EUR.
  3. PartMarket – ekipa se je posvetila izzivu komisijske prodaje domačih aparatov. Uporabnik preprosto objavi domače aparate, ki še delujejo v nekaterih delih, in najbližji iskalec ali serviser lahko te dele še uporabi. Ekipa je za svojo rešitev prejela 200,00 EUR.

ZEOS, ustanovljen leta 2005, je v Sloveniji vodilno podjetje na področju ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. S svojimi aktivnostmi ne le izpolnjuje zakonske obveznosti, ampak aktivno deluje tudi na področju ozaveščanja in spodbujanja krožnega gospodarstva. Dogodek je bil del projekta Life – Spodbujamo e-krožno, ki ga sofinancirata Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Evropska komisija.

Na koncu Start-up vikenda je bilo jasno, da je izziv pridobivanja in prodaje rezervnih delov iz odpadne električne in elektronske opreme ključen za uresničevanje koncepta krožnega gospodarstva. Zmagovalne ekipe so pokazale inovativne pristope in rešitve, ki lahko bistveno olajšajo in izboljšajo procese ravnanja z odpadnimi elektronskimi odpadki ter omogočijo bolj učinkovito izrabo in podaljšanje življenjske dobe rezervnih delov. Ta dogodek je bil odlična priložnost za povezovanje posameznikov, podjetij ter drugih deležnikov v sektorju ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter spodbujanje inovacij na tem področju.

V prihodnosti bo potrebno nadaljevati z ozaveščanjem in izobraževanjem o pomenu krožnega gospodarstva ter spodbujati sodelovanje med podjetji, organizacijami, start-upi in posamezniki za vzpostavitev celovitih sistemov pridobivanja in prodaje rezervnih delov. Le tako bomo lahko učinkovito reševali problematiko odpadne električne in elektronske opreme ter prispevali k trajnostni prihodnosti.